Vår utleie avdeling består av ca 10 000 kvm stillas, fordelt på lettstillas og mur/ industristillas. Vi leier også ut "tak over tak", som blir brukt i de tilfeller der man ønsker å beskytte arbeidsområdet for vær og vind. 
 
 

Utleie

 • Bygg

  Bygg

  Vi tilbyr stillas i kl.3 og kl.5 til alle slags jobber på tak og fasader. Stillas kan leverest med nett, presenning og tak dersom det er...

 • Industri

  Industri

  Vil leverer stillas til de fleste behov innen industrien. Våre industristillas kan for eksempel bygges som arbeidsplattform under båter, over...

 • Tak over Tak

  Tak over Tak

  Jobb inne, selv om du er ute!  Våre tak over tak monteres direkte på stillaset. Både lettstillas og murstillas kan benyttes.  Stillaset kan...

 • Tankanlegg

  Tankanlegg

  Vi leverer stillas til tanker og siloer. Dersom det er ønskelig kan tanken pakkes inn med presenning slik at for eksempel sandblåsing og...