Industri

Vestfart på slipp

Vil leverer stillas til de fleste behov innen industrien. Våre industristillas kan for eksempel bygges som arbeidsplattform under båter, over båter, inne i tanker, over produksjonslinjer i fiske/matvareindustrien etc, etc.
Disse jobbene blir vanligvis utført på timesbasis, men kan også utføres på fastpris.
Kontakt oss gjerne for tilbud!Kontakt oss