Produktsertifikat SINTEF

STRAND STILLAS er sertifisert av SINTEF, som det første aluminiumstillaset i Norge.

 

Lenke til produktsertifikatet - trykk her

Produsentforskriften ble endret 1.Juli 2016, og kravet til Produktsertifikat fra akkreditert institutt erstatter den tidligere ordningen med Typegodkjenning fra Arbeidstilsynet. I en overgangsperiode til og med 2021 har både typegodkjenning og sertifikatordningen vært gjeldende, men fra nå av er det altså et krav at et akkreditert institutt skal utstede produktsertifikat på stillaset for at det skal være lovlig å omsette på det norske markedet.

Vi i STRAND STILLAS er stolte over å være det første fasadestillaset laget av aluminium som innehar SINTEF produktsertifikat i Norge. Det har vært en lang og lærerik prosess, der det har blitt utført komponenttester og fullskalatest av stillaset, samt at alle stillas komponentene har blitt utførlig kalkulert og styrkeberegnet. 
Du kan derfor som bruker av STRAND STILLAS være trygg på at stillaset tilfredstiller alle de kravene som faktisk blir stilt til et stillas for at det skal være lovlig å omsette og bruke i Norge i dag.

 

 

 

 

Produktsertifikat PS 3427.JPGProduktsertifikat side 2.JPG