Høyde

Påbygging og/eller tilpassing av stillasets høyde er ofte nødvendig for å oppnå ønsket arbeidsstilling ved for eksempel arbeid ved takfot, skifting av vinduer, arbeid med kassekledninger og lignende. Våre påbyggingspakker finnes i høydene 2,0 – 1,5 og 1,0m. Pakkene inneholder alt du trenger for å bygge stillaset 1 etasje høyere.

Påbyggingspakkene med høyde 1,5 og 1,0 m leveres uten sparkebord, da sparkebord ikke er påkrevet på høyder under 2m. De samme pakkene leveres også kun med standard gulv uten stige, da høyden er for lav til å folde ned stigen. Dersom det er ønskelig med en løs stige på enden av stillaset, finner du det her


Les mer
kr 16 354,00 kr 13 083,00
kr 22 218,00 kr 17 775,00
kr 28 083,00 kr 22 466,00
kr 33 948,00 kr 27 158,00
kr 40 632,00 kr 32 506,00
kr 46 497,00 kr 37 197,00
kr 52 361,00 kr 41 889,00
kr 58 226,00 kr 46 581,00
kr 17 556,00 kr 14 045,00
kr 22 705,00 kr 18 164,00
kr 27 854,00 kr 22 283,00
kr 33 862,00 kr 27 090,00
kr 39 011,00 kr 31 209,00
kr 44 160,00 kr 35 328,00
kr 49 309,00 kr 39 447,00
kr 15 891,00 kr 12 713,00
kr 20 839,00 kr 16 671,00
kr 25 786,00 kr 20 629,00
kr 30 734,00 kr 24 587,00
kr 35 681,00 kr 28 545,00
kr 40 629,00 kr 32 503,00
kr 45 576,00 kr 36 461,00