Leasing

 

Strand Stillas AS er godkjent samarbeidspartner med Nordea Finance. Det betyr at vi som leverandør utsteder tilbud direkte fra vårt kontor, uten forsinkende mellomledd. Vi ønsker ikke å kaste bort tiden din, derfor sender vi varene som oftest samme dag som du inngår leasing-avtale. En kan velge leasing som betalingsmåte ved utsjekken i kassa. 

Fordeler ved leasing

Leasing fra Nordea Finance har en rekke fordeler, og er et meget godt alternativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering eller egenkapital. Dette er fordeler som de fleste virksomheter vil kunne gjøre nytte av.

 • Full bruksrett til utstyret
 • Sikkerhet kun i objektet - belaster ikke bedriftens pantesikkerheter 
 • Likviditetsvennlig - kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper grunnlag for inntjening
 • Direkte utgiftsføring av leien
 • Finansiell spredning
 • Rask utgiftsføring kan gi skattekreditt
 • Ikke nødvendig med et etablert kundeforhold
 • Mulighet for fullfinansiering
 • Fleksibel finansiering
 • Bedre forholdstall i balansen
 • Full bruksrett til utstyret; det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd
 • Muliggjør regelmessig utskiftning av utstyr, slik at en får tidsriktig og effektivt utstyr uten å måtte ta hele kostnaden på anskaffelsestidspunktet

Leieperiode er 3, 4 eller 5 år. 

Skriv gjerne ønsket leasingperiode i kommentarfeltet og hva du ønsker å lease. 

Hva skjer etter endt leasingperiode?

Etter utløp av avtalt leasing-/leieperiode har du vanligvis følgende muligheter:

 • Fortsette leieforholdet med redusert leie
 • Anmode om å få kjøpe ut utstyret og overta eiendomsretten
 • Si opp avtalen og levere utstyret tilbake til Nordea Finance.
   

Se gjerne https://www.nordea.no/bedrift/vare-produkter/finansiering/anleggsfinansiering/leasing-av-utstyr.html for mer info, eller ta kontakt for et godt tilbud !

 

Ønsker leasing?
*
*
*
*