Vertikalrammer

Strand Stillas sine vertikalrammer er fremstilt av aluminium, noe som gjør at rammene er mye lettere enn stillasrammer laget av stål. Aluminium er også meget korrosjonsbestandig, og er et førstevalg i kystnære strøk.

Rammene leveres i  standard høyde 2 m, men lagerføres også i lengdene 1,5 – 1,0 – 0,66 m.  Disse såkalte utjevningsrammene brukes i hovedsak der stillaset monteres i skrått terreng, trapper, eller rett og slett for å tilpasse ønsket arbeidshøyde for eksempel ved takfot.

På øverste nivå av stillaset brukes spesielle rekkverkstøtter. Rekkverkstøtter leveres i standard høyde 1 m, men er også ofte brukt i 2 m høyde der det er behov for ekstra sikring.

Alu-vertikalramme 2,0 m
kr 1 356,00
Alu-vertikalramme 1,5 m
kr 1 220,00
Alu-vertikalramme 1,0 m
kr 1 019,00
Alu-vertikalramme 0,66 m
kr 849,00
Alu-rekkverkstøtte H
kr 975,00
Alu-rekkverkstøtte L
kr 535,00
Alu-rekkverkstøtte I
kr 488,00
Alu-rekkverkstøtte L 2 m høg
kr 1 011,00
Låsesplint for rammer
kr 15,00
Begynder U-rigel
kr 392,00
Fotgjengerundergang 220x150
kr 2 332,00
Låsekile
kr 28,00