Vertikalrammer

Strand Stillas sine vertikalrammer er fremstilt av aluminium, noe som gjør at rammene er mye lettere enn stillasrammer laget av stål. Aluminium er også meget korrosjonsbestandig, og er et førstevalg i kystnære strøk.

Rammene leveres i  standard høyde 2 m, men lagerføres også i lengdene 1,5 – 1,0 – 0,66 m.  Disse såkalte utjevningsrammene brukes i hovedsak der stillaset monteres i skrått terreng, trapper, eller rett og slett for å tilpasse ønsket arbeidshøyde for eksempel ved takfot.

På øverste nivå av stillaset brukes spesielle rekkverkstøtter. Rekkverkstøtter leveres i standard høyde 1 m, men er også ofte brukt i 2 m høyde der det er behov for ekstra sikring.

Alu-vertikalramme 2,0 m
kr 1 403,00
Alu-vertikalramme 1,5 m
kr 1 235,00
Alu-vertikalramme 1,0 m
kr 1 037,00
Alu-vertikalramme 0,66 m
kr 869,00
kr 2 375,00
Alu-rekkverkstøtte H
kr 991,00
Alu-rekkverkstøtte L
kr 535,00
Alu-rekkverkstøtte I
kr 469,00
Alu-rekkverkstøtte L 2 m høg
kr 1 015,00
U-rigel m/ kobling
kr 633,00
Låsesplint for rammer
kr 19,00
Begynder u-rigel stål
kr 414,00
Låsekile
kr 28,00