Betingelser

STRAND STILLAS AS

Org.nr: NO 989553062 MVA
Postadresse: 6143 FISKÅ
Telefon: 455 05 777
Epost: salg@strandstillas.no

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner, og kan valgfritt spesifiseres inkl.mva, eller eks.mva.

Betaling

Strand Stillas AS sin nettbutikk tilbyr sikker betaling via Klarna og Vipps.

vipps_klarna_visa_mastercard.png


1. Bankkort / Kredittkort: Transaksjonen vil ikke bli belastet før varen er sendt fra oss. Vi benytter 3D-Secure betalingsløsning som er verifisert av Visa og MasterCard. Vi registrerer ingen personlige opplysninger om din transaksjon. All informasjon foregår mellom deg og din bank.
2. Faktura: Du kan betale med faktura, og få 14 dager betaling. Fakturaløsning er levert av Klarna og krever kredittgodkjenning. Det er derfor viktig at alle dine kontaktopplysninger stemmer med folkeregistret. Hos Klarna er det også mulig å legge opp delbetalingsordninger på dine fakturaer.
3. Vipps:  Du kan velge å betale din ordre i nettbutikken med betalingsløsningen Vipps. 
4. Firmafaktura: Registrerte kunder kan velge betaling med faktura 14 dager forfall direkte fra oss. Kredittvurdering blir utført. 

Levering

Bestilte varer sendes med Bring og/eller annen aktuell transportør. Lagerførte varer sendes på bestillingsdag, alternativt påfølgende dag. Fraktpris blir spesifisert i handlekurven.
Transporttid til kunde vil variere etter hvor i landet kunden bor. I de fleste tilfeller vil kunden motta varene innen 2 – 8 virkedager. Kunden vil motta sendings informasjon med sporing når vi sender varen. Stillaspakker har ofte stort volum, og blir levert til nærmeste tilkomst for stykkgodsbil. En vil bli kontaktet av transportør før levering. Noen må ta i mot varene og signere. Det kan hende en må være behjelpelig med å losse stillaspakken. Det er i de tilfellene sjåføren ikke kan trekke pallen ut av bilen med pallejekk.  Av praktiske hensyn leveres hengerpakker kun til adresser med truck, alternativt lasterampe. Varene kan også hentes på nærmeste terminal.

Levering er skjedd når kjøper, eller hans representant, har overtatt varen. Det er viktig at du ser over at leveringen stemmer overens med ordre og at der ikke er transportskade.

Ved transportskade på din levering er det viktig å gjøre sjåføren oppmerksom på dette. Ta også umiddelbart kontakt med oss på tlf 455 05 777 eller mail salg@strandstillas.no  Transportskade innmeldt senere en 5 dager blir ikke ansett som en transportskade. 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøper angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt ut før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

Hvis kjøpet angres blir returfrakten belastet kjøperen.

 

Reklamasjon

Ved næringskjøp vil Kjøpslovens bestemmelser ved mangel på varen gjøres gjeldende.

Ved forbrukerkjøp/privathandel vil Forbrukerkjøpslovens bestemmelser ved mangel på varen gjøres gjeldende, som følger;

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist:

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon bør skje skriftlig (pr e-post eller brev).

Retting eller omlevering:

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer en to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Ved feillevering eller det er feil på varen, erstatter vi også returfrakten og sender ny vare uten ekstra omkostninger.

Prisavslag:

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving:

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Ved feillevering, eller det er feil på varen, erstatter vi retur frakten og sender ny vare uten ekstra omkostninger.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på tlf 23 400 500 eller www.forbrukerrådet.no

Ved eventuelle mislighold av faktura og motsetning av krav benyttes selgers verneting.

Garanti

Garanti i henhold til Kjøpsloven.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og prisendringer.