Transportutstyr

Stillas består av mange løse deler, og ofte kan det være greit å bruke våre standardiserte modulpaller når stillaset skal lagres og transporteres. Pallene er produsert i varmgalvanisert stål, og er konstruert for at de skal kunne håndteres med truck og kran.


For å sikre delene til pallene brukes lastsurring uten kroker. Vi har i tillegg et utvalg lastsurringer som er egnet for lastsikring på tilhengere og lastebiler. Disse leveres med kroker i begge endene.

kr 4 144,00
Rørpalle
kr 4 189,00
Palleboks  stål
kr 7 588,00