Gitterdrager

Gitterdragere fra Strand Stillas er fremstilt i aluminium. Gitterdrager, ofte kalt fagverksdrager eller beam, leveres som standard i lengdene 6,24 m – 4,27 m – 2,3 m,  og kan ved behov skjøtes sammen til lengre enheter med spesielle skjøtestykker.

Avstiving av dragerene er lett, da både liggende og stående rør har rørdimensjon Ø48,3 mm, og passer derfor med standard koblinger. Stående rør er montert med 1,97m senteravstand.
Alle våre fagverksdragere kan brukes i forbindelse med andre stillassystemer.