Sparkebord

Sparkebord leveres i standard modullengde 3,07 m, men lagerføres også i lengdene 2,57 – 2,07 – 1,57 – 1,09 – 0,73 m. Sparkebord i kortere lengder brukes i hovedsak for å tilpasse lengden på stillaset til lengden på den aktuelle fasaden. På enden av stillaset brukes spesielle endesparkebord.

Sparkebord leveres som standard i rødmalt treverk med Strand Stillas logo, men vi leverer sparkebord i alle Ral-farger og med kundens logo på bestilling. Ta kontakt dersom du ønsker å markedsføre ditt firma med egendesignede sparkebord.

Sparkebord 3,07 m
kr 371,00
Sparkebord 2,57 m
kr 363,00
Sparkebord 2,07 m
kr 325,00
Sparkebord 1,57 m
kr 288,00
Sparkebord 1,09 m
kr 263,00
Sparkebord 0,73 m
kr 250,00
Endesparkebord 0,73 m
kr 201,00