StartBank

Vi er registrert leverandør i StartBANK.

Startbank er en kvalifikasjonsordning som skal gjøre det vanskeligere for useriøse bedrifter å slippe til i markedet. Ordningen er beregnet for både vare og tjenesteleverandører. Oppdragsgiver vil få rask og effektiv tilgang til et oppdatert leverandørregister, og dette gjør det enklere for næringens aktører å sikre at kontrakter inngås med seriøse bedrifter.

Bokstavene BANK står for Bygg- og AnleggsNæringens Kvalifikasjonsordning.

 

I StartBANK registreres:

- Firmaopplysninger
- Opplysninger om skatt, avgifter og forsikring
- Faglige kvalifikasjoner og kvalitet
- Helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner
- Hva bedriften leverer

For å oppnå kvalifikasjon må leverandøren:

- Være à jour med betaling av skatter og avgifter
- Ha oppfylt lovpålagte krav om rapportering til offentlige registre
- Ikke være konkurs eller i gjeldsforhandlinger
- Levere komplett kvalifikasjonssøknad bestående av StartBANK spørreskjema, samt standardisert egenerklæring
- Sende inn kopi av selskapets firmaattest
- Ha betalt inn den årlige abonnementsavgiften.

StartBANK ID-en vår: 147029