Gasellebedrift 2018

Høsten 2018 ble Strand Stillas AS kåret til Gasellebedrift 3. året på rad. Det er vi selvsagt stolte av. Samtidig er vi takknemlige overfor våre kunder, det er jo tross alt de som er grunnlaget for positiv drift. Men hva er egentlig en Gasellebedrift?

Gaseller er Dagens Næringslivs årlige, prestisjefylte titulering og ikke minst utmerkelse av bedrifter som opplever betydelig vekst. Dagens Næringsliv kårer norske gaseller hver høst sammen med sine partnere. Det er flere vilkår for å kunne oppnå Gasellestatus. Blant annet må bedriften minst ha doblet omsetningen i løpet av de siste fire år. Samtidig kan den ikke ha hatt negativ vekst i noe enkelt år og det akkumulerte driftsresultatet i perioden må ha vært positivt.

Gasellebedriftene har det Dagens Næringsliv omtaler som ekstrem vekst, og bare en liten brøkdel av landets bedrifter klarer å bli gaseller. Avisen påpeker at det hovedsaklig er små og mellomstore bedrifter som blir gasellebedrifter, - disse bedriftene har en voldsom betydning for norsk økonomi. Blant annet står de for en stor del av den samlede sysselsettingsveksten i norsk næringsliv, og også for en stor del av omsetningsøkningen.

Gaselleserien går i Dagens Næringsliv i oktober og november, og det har den gjort siden 2003. Parallelt med den redaksjonelle serien holdes det Gaselle-konferanser i nesten alle landets fylker. 

Gasellebedrifter må ha: 

  • Levert godkjente regnskaper. 
  • Minst doblet omsetningen over fire år. 
  • Omsetning på over én million kroner første år. 
  • Positivt samlet driftsresultat. 
  • Unngått negativ vekst. 
  • Vært aksjeselskap.