Inndekking

Norge er et land med mye vær, så det kan i mange tilfeller være ønskelig, og nødvendig, å dekke til stillasene med presenning for å jobbe tørt. Vi har presenning og innfestninger du trenger for jobben!

Inndekking med nett er ofte også påkrevd der det kan være fare for fallende gjenstander fra stillaset.