Trapper

Stillastrapper brukes ofte i forbindelse med langvarige byggeoppdrag, der man ønsker en bedre og mer komfortabel tilkomst til stillaset. Trappene bygges på utsiden av stillaset ved å montere en ekstra bredde enten med rammer eller konsoller, men kan også bygges som separate trappetårn i forbindelse med arbeid på for eksempel flate tak.

Trapper og rekkverk leveres i aluminium.