Lengde

Påbygging av ditt stillas i lengderetningen er ofte aktuelt ved for eksempel tilpasninger på hjørner, mellom balkonger, ved portåpninger eller lignende, og kan enkelt utføres med våre påbyggingspakker. Pakkene inneholder alt du trenger av deler for å bygge på stillaset med en faglengde. Tilgjengelige faglengder er 3,07 – 2,57 – 2,07 – 1,57 – 1,09 – 0,73 m. Pakkene er tilpasset våre øvrige stillaspakker, og leveres som standard fra 1 til 4 etasjehøyder. 

Påbyggingspakker med lengde 3,07m er tilgjengelige både med komposittgulv og aluminiumsgulv, og ønsket utførelse kan velges inne på pakken. Øvrige faglengder er tilgjengelige kun med aluminiumsgulv.


Les mer
kr 8 003,00 kr 6 403,00
kr 13 660,00 kr 10 928,00
kr 19 524,00 kr 15 619,00
kr 25 180,00 kr 20 144,00
kr 7 781,00 kr 6 225,00
kr 13 237,00 kr 10 590,00
kr 18 902,00 kr 15 121,00
kr 24 358,00 kr 19 486,00
kr 6 742,00 kr 5 394,00
kr 11 437,00 kr 9 150,00
kr 16 340,00 kr 13 072,00
kr 21 035,00 kr 16 828,00
kr 5 973,00 kr 4 779,00
kr 10 043,00 kr 8 035,00
kr 14 322,00 kr 11 457,00
kr 18 392,00 kr 14 713,00
kr 5 317,00 kr 4 254,00
kr 8 832,00 kr 7 066,00
kr 12 555,00 kr 10 044,00
kr 16 070,00 kr 12 856,00
kr 4 842,00 kr 3 874,00
kr 7 955,00 kr 6 364,00
kr 11 275,00 kr 9 020,00
kr 14 388,00 kr 11 510,00