Kunder kjøpte også

Alu-vertikalramme 2,0 m
kr 1 403,00
Alu-rekkverk 3,07 m
kr 1 106,00
Låsesplint for rammer
kr 19,00
Alu-rekkverkstøtte L
kr 535,00
Øyebolt 7,8 x 80 Ø 15 mm
kr 25,00
Veggfeste 0,6 m flexi
kr 223,00
Alu-vertikalramme 1,0 m
kr 1 037,00

Diagonal Universal

Strand Stillas AS

Varenr.
010360
Pris
kr 684,00

Universal diagonal i aluminium. Brukes til avstivning av stillasfag med faglengde 3,07m, der høyden på rammene er 1,5m – 1,0m – 0,66m. For eksempel i skrånende terreng.

Diagonal universal brukes også til diagonalavstivning i faglengde 2,57m med standard høyde 2,0m.

Diagonalen er utstyrt med koblinger i hver ende, med faste justeringspunkt, slik at justering mellom de ulike faglengdene gjøres enkelt.

Lengde 3,6m. Vekt 5,9 kg.

 

Monteringsanvisning

Les mer
norsk-flagg.png
sintef logo.png
Group 24253.png
Gaselle-2022.png
Group 24253_1.png

SINTEF produktsertifikat (PS 3427)

SINTEF er et Norsk sertifiseringsorgan, anerkjent både i Norge og Internasjonalt, og er det eneste norske sertifiseringsorganet som er akkreditert for å sertifisere stillaser.
Et produktsertifikat fra SINTEF utstedes på grunnlag av prøveresultater, beregninger og annen verifisering av stillasets egenskaper. Produktsertifikatet utstedes for 5 år av gangen, og Strand Stillas AS er underlagt en årlig produkt- og produksjonskontroll av SINTEF.
Strand Stillas AS tilfredsstiller derfor til en hver tid alle krav som blir stilt til produksjon og salg av stillas i Norge.
Link til produktsertifikat 

ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljø (Nr 2158)

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse.
Strand Stillas AS er sertifisert i henhold til ISO 9001, og viser dermed at vi jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet med våre produkter.

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring.
Ved å være sertifisert i henhold til ISO 14001, viser vi at Strand Stillas AS tar miljøansvar, produserer bærekraftig, og at vi jobber systematisk med å redusere belastningen på miljøet.