Hvorfor velge Strand Stillas?

STRAND STILLAS har over 20 års aktiv drift som stillasentreprenør og vi har opparbeidet oss en solid kompetanse innen fagområdet, som vi har videreført inn i designet av våre egenproduserte produkter. Ved å velge våre produkter vil du få et stillas som er utviklet av og for profesjonelle brukere!

STRAND STILLAS er et kvalitetsstillas med produktgodkjenning. Kvaliteten fremgår av detaljene i selve produktet, og i prosessene frem til ferdig produkt er levert på døra. Stillaset er produsert med mest mulig vedlikeholdsfritt materiale og deler for et holdbart produkt som flere generasjoner kan ha stor glede av. Stillaset er i all hovedsak fremstilt av norsk aluminium og alle nagler, skruer, hengsler og liknende er fremstilt i rustfritt stål 316. Det er ikke spart på godstykkelsen, noe som gjør at man får et veldig robust stillas. Under stillasdeler kan en se bilder av de ulike delene, slik at man kan studere hver enkelt del i detalj. 

STRAND STILLAS har innholdsrike stillaspakker med blant annet vedlikeholdsfrie stillasgulv (plattformer). I stillaspakkene følger alltid med diagonalstag for ekstra avstiving og stormsikring (låsesplinter). Les om hvor viktig det er å stormsikre stillaset.

STRAND STILLAS er et norskprodusert aluminiumstillas som produseres i egen fabrikk på Sunnmøre, Møre og Romsdal. Vi har robotisert produksjon som gir en veldig god kvalitet på våre produkter. Hovedkomponentene i stillaset blir produsert i aluminium og vi tilbyr to typer stillasgulv, 100% aluminiums gulv og komposittgulv. Begge deler er vedlikeholdsfrie.

STRAND STILLAS har SINTEF produktsertifikat (PS 3427). SINTEF er et norsk sertifiseringsorgan, anerkjent både i Norge og internasjonalt, og er det eneste norske sertifiseringsorganet som er akkreditert for å sertifisere stillaser. Et produktsertifikat fra SINTEF utstedes på grunnlag av prøveresultater, beregninger og annen verifisering av stillasets egenskaper. Produktsertifikatet utstedes for 5 år av gangen, og Strand Stillas AS er underlagt en årlig produkt- og produksjonskontroll av SINTEF. Strand Stillas AS tilfredsstiller derfor til enhver tid alle krav som blir stilt til produksjon og salg av stillas i Norge. Alle nye stillas som omsettes i Norge skal ha produktsertifikat, som erstatter den gamle ordningen med typegodkjenning fra Arbeidstilsynet.

STRAND STILLAS er ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljø (Nr. 2158) sertifisert. ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Strand Stillas AS er sertifisert i henhold til ISO 9001, og viser dermed at vi jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet med våre produkter. ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. Ved å være sertifisert i henhold til ISO 14001, viser vi at Strand Stillas AS tar miljøansvar, produserer bærekraftig, og at vi jobber systematisk med å redusere belastningen på miljøet.