Slik sikrer du stillaset

For at stillaset skal være sikkert og klart til bruk er det viktig å sikre det. Stillaset vil med sikring være stødig og stabilt, slik at det kan stå oppmontert lenge og man ikke trenger å bekymre seg for dårlig vær. Det er også viktig at stillaset er rett montert, noe man enkelt kan gjøre ved hjelp av vår monteringsanvisning.

Underveis når man setter opp stillaset skal det avstives og sikres med diagonalstag og veggfester. Diagonaler skal monteres i hver etasje og som hovedregel i hvert femte felt (fag/fakk). Veggfester skal vanligvis forankres til veggen i annenhver etasje i hvert felt og alltid under øverste gulvet. Dette gjør stillaset mer stabilt og stødig. Les mer om dette i Hvorfor bruke diagonaler? og Forankring.

Stillaset skal være sikret med rekkverk og sparkebord (fotlist) i hvert fag, for å unngå at noe eller noen faller ned. Dersom stillaset er mer enn 30 cm fra veggen skal det også være sparkebord og rekkverk på innsiden av stillaset, festet med egne koblinger. Eventuelt kan man legge stillasgulv på innsiden av stillaset ved hjelp av konsoller, gulvet skal da sikres mot utløfting med for eksempel jernstreng. Endeveggene i stillaset skal sikres med endesparkebord og enderekkverk. I øverste etasje sikres endeveggene av stillaset med rekkverksstøtte H i stedet for enderekkverk. Mer om dette i monteringsanvisningen vår.

Låsesplint for rammer, også kalt «griseører», er utformet slik at de ikke vil løsne etter montering og brukes til å låse vertikalrammene sammen og dermed hindre at stillasgulvene kan blåse ut ved sterk vind. Dette fungerer altså som en stormsikring. De skal alltid brukes på øverste stillasgulv, men kan med fordel brukes i hele stillaset. I våre stillaspakker er det nok låsesplint til hele stillaset, slik at du alltid er forberedt og kan på forhånd sikre stillaset ditt mot sterk vind og dårlig vær. Husk at selv om stillaset er sikret så skal det ikke brukes under tordenvær, glasert frost, tåke eller sterk vind, og at stillaset alltid skal kontrolleres ved langvarig bruk og etter dårlig vær.

Stillas sikret med låsesplint og sparkebord.png

Norge er et land med mye vær og i mange tilfeller kan det være ønskelig eller nødvendig å dekke inn stillaset med presenning for å jobbe tørt. Om det er fare for fallende gjenstander fra stillaset kan det være nødvendig å inndekke det med nett, spesielt i byer eller andre steder der mange personer går under eller nærme stillaset mens det er i bruk. Både presenning og nett skal festes, dette kan man gjøre med strips eller ankerstropp. Om man bruker presenning eller nett er det viktig med ekstra forankring og bruk av tradisjonelle rørfester, ikke Flexi veggfeste. Les mer om forankring ved bruk av nett eller presenning i monteringsanvisningen vår.

Det er enkelt for deg som huseier, gårddriver, eller bedrift, å sette opp et trygt stillas, selv uten tidligere erfaring. Ved riktig montering og sikring av stillaset ditt slipper du å tenke på dårlig vær og kan la stillaset ditt stå oppe over lengre tid. Riktig forankring, bruk av diagonaler, stormsikring og rett montering av stillaset er viktig for å ha et stabilt og sikkert stillas. Om du har spørsmål om montering og sikring av stillas, eller noe annet, er det bare å ta kontakt med oss eller sjekke ut monteringsanvisningen vår.