StartBANK

Vi er registrert leverandør i StartBANK.

Startbank er en kvalifikasjonsordning som skal gjøre det vanskeligere for useriøse bedrifter å slippe til i markedet. Ordningen er beregnet for både vare og tjenesteleverandører. Oppdragsgiver vil få rask og effektiv tilgang til et oppdatert leverandørregister, og dette gjør det enklere for næringens aktører å sikre at kontrakter inngås med seriøse bedrifter.

Bokstavene BANK står for Bygg- og AnleggsNæringens Kvalifikasjonsordning.

StartBANK/Achilles iden vår: 00156961