Kunder kjøpte også

Standardkobling 22 mm
kr 114,00
Alu-rekkverkstøtte L
kr 535,00
Låsesplint for rammer
kr 19,00
Dreibar kobling 22 mm
kr 131,00
Alu-rekkverk 3,07 m
kr 1 106,00
Alu-vertikalramme 1,0 m
kr 1 037,00
Alu-vertikalramme 2,0 m
kr 1 403,00

Veggfeste 1,1 m

Strand Stillas AS

Varenr.
060110
Pris
kr 261,00

Veggfeste rør 1,1 m lengde. Vekt 4,3 kg.

Brukes for eksempel på enden av stillaset, dersom stillaset går forbi hjørnet. Festes til stillaset med standard stillaskobling, og til veggen med øyebolt Ø20 mm, varenr. 060021.
Produktet er SINTEF sertifisert.

Monteringsanvisning

Les mer
norsk-flagg.png
sintef logo.png
Group 24253.png
Gaselle-2022.png
Group 24253_1.png

SINTEF produktsertifikat (PS 3427)

SINTEF er et Norsk sertifiseringsorgan, anerkjent både i Norge og Internasjonalt, og er det eneste norske sertifiseringsorganet som er akkreditert for å sertifisere stillaser.
Et produktsertifikat fra SINTEF utstedes på grunnlag av prøveresultater, beregninger og annen verifisering av stillasets egenskaper. Produktsertifikatet utstedes for 5 år av gangen, og Strand Stillas AS er underlagt en årlig produkt- og produksjonskontroll av SINTEF.
Strand Stillas AS tilfredsstiller derfor til en hver tid alle krav som blir stilt til produksjon og salg av stillas i Norge.
Link til produktsertifikat 

ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljø (Nr 2158)

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse.
Strand Stillas AS er sertifisert i henhold til ISO 9001, og viser dermed at vi jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet med våre produkter.

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring.
Ved å være sertifisert i henhold til ISO 14001, viser vi at Strand Stillas AS tar miljøansvar, produserer bærekraftig, og at vi jobber systematisk med å redusere belastningen på miljøet.