Det er mulig å drive konkurransedyktig produksjon i Norge

Robotek AS har ett tett samarbeid med bedrifter og utdanningsinstitusjoner for å ta i bruk digitalisering for omstilling i norsk industri. Asbjørn Strand daglig leder og eier av Strand Stillas AS var tilstede ved Robotek sitt seminar 2022 der han informerte om lønnsom hjemflagging av produksjon.

Mange «flagger ut» produksjon for lønnsom drift. En utvikling som kan bety tapt produksjon og kompetanse i Norge. Strand Stillas AS startet i 2016 planlegging for å «flagge hjem» produksjonen. Det ble investert i roboter og automatiseringsløsninger, noe som førte til vellykket tilbakeføring av produksjon som tidligere ble utført i utlandet. Ved å ta i bruk moderne teknologi og roboter kan man produsere lønnsomt i hjemlandet.

Ved hjemflagging av produksjon bidrar Strand Stillas til å ivareta arbeidsplasser i hjembygda. Samtidig reduseres transportkostnader og man bidrar til bærekraftig transport. Roboter og spesialbygde maskiner bidrar til lønnsom drift. Viktig kompetanse blir ivaretatt hjemme i Norge.

Asbjørn Strand etablerte firma i 2002 og drev den første tiden med husbygging og stillasutleie. I 2011 gikk han over til kun å drive med stillasutleie. 

I 2014 startet Strand å importere typegodkjente stillas fra Polen. Nytt lager ble etablert i 2016 og man startet planleggingen av ny fabrikk lokalt på Sunnmøre for produksjon av stillas. Det ble i 2017 åpnet nettbutikk, noe som førte til økt omsetning.

Fabrikken stod ferdig høsten 2019 og allerede i januar året etter startet produksjonen. Utleiedelen av virksomheten ble solgt i 2021. 

I forbindelse med oppstart av produksjonen ble det blant annet kjøpt inn et topp moderne CNC fresesenter. Dette er en spesialbygd maskin som utfører alle kappe - og freseoperasjoner av profiler automatisk. Det ble også investert i flere sveiseroboter utstyrt med den nyeste teknologien innen sveising av aluminium, og etter hvert er maskinparken utvidet ytterligere.  

 

SERTIFISERINGER

En av grunnene til at Strand Stillas flagget hjem produksjonen var for å få bedre kontroll på hele produksjons prosessen. For å sikre at kvaliteten blir opprettholdt i alle ledd fra råvare aluminium og helt frem til ferdig produkt. Det var også viktig å kunne tilby et stillas som var sertifisert, da ikke alle stillas er det. Strand Stillas startet i 2018 prosessen med SINTEF sertifisering og den ble ferdigstilt i august 2021. Strand Stillas var det første SINTEF sertifiserte aluminiums stillaset i Norge, og hittil eneste. I januar 2021 ble Strand Stillas ISO-9001 Kvalitet og ISO-14001 Miljøsertifisert.

Les mer om sertifisering

 

BÆREKRAFTIG

Ved å ha kontroll på produksjonen selv, er vi i Strand Stillas trygge på å kunne hjelpe bedrifter med å bli mer bærekraftige. Aluminium er det mest bærekraftige og miljøvennlige materiale på bygg markedet. Stillasene våre er i høy kvalitet og varer i generasjoner. Det er også lett, noe som reduserer utslipp og transportkostnader, samt selvsagt redusert belastning på stillasmontørene.

Vi setter stor pris på at vi fikk mulighet til å formidle vår historie om bærekraftig produksjon i Norge ved årets Robotek seminar 2022. Håper vår historie kan bidra til at andre ønsker å satse på norsk produksjon.