Stigestøtte - smart og enkel løsning

For å gi deg komfortabel og sikker adkomst til stillaset har vi utviklet stigestøtten

Da man på nederste nivå i stillaset ikke har gulv under stigen, så har ikke stigen et fast underlag å støtte seg på. Dette gjør at stigen henger løst istedenfor å stå på skrå slik som den gjør i de øvrige nivåer. Dermed vil det bli ubekvemt å gå opp og ned stigen. På grunn av dette har vi utviklet stigestøtten som forankrer stigen i en slik vinkel at det er komfortabelt og sikkert å bevege seg i stigen. Stigestøtten er enkel å montere og trygg i bruk, slik at man unngå uforutsette situasjoner. 

Man kan også bruke begynder U-rigel og stillasgulv under stigen slik som vi gjør på rullestillaspakkene våre, men dette er en mer kostbar løsning, samtidig som gulvet i mange tilfeller vil være i veien når man skal jobbe. Det er derfor rimeligere og som regel mer praktisk med stigestøtten. 

Stigestøtten får du kun hos Strand Stillas. For å øke sikkerheten og komforten ved bruk av stillaset vårt har vi valgt å inkludere den i alle våre stillaspakker. Du vil ikke unnvære denne når du først har tatt den i bruk!

Se videoen vår om montering og bruk av stigestøtten.