Hvordan velge stillaspakke?

Det kan være vanskelig å vite hvilken stillaspakke man skal velge og hva som er forskjellene på dem. Her er en kjapp innføring. 

For å skille våre stillaspakker fra hverandre, så er alle våre stillaspakker navngitt med to tall. Det første tallet angir antall etasjer, det andre tallet angir antall stillasfag i lengden.
Eksempel: Stillaspakke 25 er to etasjer høy og har fem fag bortover, og har dermed 10 stillasgulv. Stillaset kan selvsagt bygges med færre etasjer eller felt, men to etasjer og fem felt er det største dette stillaset kan bygges som uten ekstra deler.

Stillaspakke Gavl passer på gavlvegger og har en ekstra etasje på midten i enten et eller to felt. Stillaspakke Gavl kombi er stillaspakker som kan både bygges på gavlvegger og langvegger, noe som gjør at de egner seg spesielt godt til eneboliger med flere etasjer og gavlvegger. Huspakker er også kombipakker der det følger med flere deler som gjør stillaset enklere å bygge på ulike måter, både på langvegg og gavlvegg, og er anbefalt for huseiere, gårdbrukere og mindre håndverksbedrifter.

Hengerpakker er vanlige pakker som kommer på en stillashenger. Dette gjør det lettere å oppbevare og transportere stillaset. Dessuten er det lettere å montere eller demontere stillaset siden du lett kan ta ut for eksempel to rammer, et rekkverk og to spindelføtter uten å måtte snu opp ned på stillasdelene siden delene ligger hver for seg.

Rullestillaspakkene har alt du trenger til å bygge et rullestillas, det bygges i enkel utførelse mot en fasade eller dobbel for å være frittstående. Du kan også kjøpe rullestillasfundament for å supplere et stillas du har fra før. Rullestillas er et godt alternativ dersom man har behov for et mobilt stillas og der underlaget man skal ha stillaset på er hardt og jevnt.

Påbyggingspakker er pakker du kan kjøpe for å enkelt lage et stillas du allerede har større. Da kan du kjøpe påbyggingspakke lengde og bygge på stillaset slik at du får et ekstra felt i så mange etasjer du ønsker. I noen av de pakkene er dessuten feltene kortere, slik at du for eksempel kan bygge på 0,73 eller 2,57 meter. Da er det mye lettere å tilpasse stillaset huset ditt. De kortere gulvene selger vi kun i aluminium, men de lange kommer selvsagt også i kompositt. I påbyggingspakke høyde kommer alt du trenger til en ny etasje til stillaset ditt. Her kommer rammene i ulike høyder, 2 – 1,5 – 1,0 meter, slik at du lettere kan tilpasse arbeidshøyden i stillaset, for eksempel ved takfot. I pakkene med lavere rammer enn 2 meter følger ikke sparkebord med, da det kun er krav om sparkebord på høyder over 2 meter.