Stillas laget med miljø i tankene

For at vi skal få til det grønne skiftet må vi strekke oss etter mer bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

Strand Stillas er laget med norskprodusert aluminium og er 100 % gjenvinnbart. Vi er også sertifisert i henhold til ISO 9001 Kvalitet og 14001 Miljø. Stillas laget med lokalproduserte og bærekraftige materialer - det er bra for oss og bra for deg.

Aluminium er 100 % gjenvinnbart

Strand Stillas er laget med norskprodusert aluminium, det blir ikke til søppel eller avfall. Aluminium er et bærekraftig materiale som kan gjenvinnes og brukes på nytt, igjen og igjen.

Sirkulær økonomi med fokus på norsk produksjon

Vi er opptatte av at vår produksjon skal være bærekraftig og samtidig støtte norsk lokalindustri. Dette er noen av våre kjerneverdier og prinsipper vi setter svært høyt.

Ved å produsere stillas som kan gjenvinnes og resirkuleres skaper vi også sirkulær økonomi, det går ut på at man ikke skal skape avfall, men hele tiden finne nye måter å bruke materialer på. Det gir en redusert belastning på miljøet, samtidig som det holder lokale samfunn gående ved å støtte lokale næringer. For oss er dette vinn-vinn.

Vi er sertifisert ISO 14001 Miljø

Sertifisert ISO 14001 Miljø betyr at vi har en kontinuerlig forbedring på miljø og overholdelse av regelverk, og at vi setter fokus på hvordan vi hele tiden kan redusere vår belastning på miljøet. Det er en sertifisering vi er veldig stolte av å ha.

Her kan du lese mer om ISO 14001 Miljøsertifisering.