Forankring

Forankring er viktig for å sikre stabiliteten og styrken til stillaset, og skal overføre krefter vinkelrett på veggen. Noen typer forankring overfører krefter også parallelt med veggen. Diagonaler er en annen stillasdel som er viktig for stabiliteten til stillaset. Les mer om diagonaler.

1. Hvordan forankre

Forankringen består av veggfester som blir festet til stillaset med koblinger og festet til veggen med øyebolter. Stillaset skal forankres etter hvert som det monteres, og som hovedregel skal alle rammer festes i annenhver etasje i tillegg til under øverste etasjenivå. Ved bruk av presenning, nett eller vinsj er det krav til ekstra forankring. Forankringen kan ikke være festet til løse fasadedetaljer som vinduskarmer, reklameskilt eller regnvannsrør, og veggfestene bør være så nær under stillasgulvet som mulig. Det er viktig å skru øyet på øyebolten helt inntil veggen, slik at øyebolten ikke blir bøyd og / eller knekker slik at forankringen løsner fra veggen. Les mer om forankring i monteringsanvisningen.

2. Veggfester

Veggfeste Flexi blir utlevert som standard på våre stillaspakker og er anbefalt til eneboliger og prosjekter der forankringskreftene ikke overstiger 2,6 kN per forankringspunkt. Her er koblingen som skal festes i stillaset allerede montert på veggfestet og det kan vinkles i alle retninger, noe som gjør forankringen lettere. Tradisjonelle rørfester anbefales til større bygg og prosjekter der stillaset er inndekket med nett eller presenning, ettersom rørfestene kan ta opp større forankringskrefter. Ved bruk av rørfester trenger man også standardkoblinger for innfesting til stillaset. Veggfester leveres i flere forskjellige lengder alt etter om stillaset skal festes med V-forankring, lang eller kort forankring. Her finner du veggfester.

3. Øyebolter

For å vite hvilke øyebolter du trenger, må du først se på hvilke veggfester du har siden øyeboltene må passe til dem. Til Flexi veggfeste bruker man som regel 7,8mm øyebolt med øye Ø15 mm, og til tradisjonelle rørfester bruker man gjerne 7,8 – 10 eller 12 mm øyebolt med øye Ø20- Ø22 mm. Ved feste av øyebolt til mur og betong skal man bruke universalplugg. Vi anbefaler ikke at man lar øyeboltene stå igjen i treverk etter demontering av stillaset, siden dette over tid lett kan lede vann inn i treverket, og føre til råteskader / dårligere uttrekksmoment. Når man demonterer stillaset bør man fuge igjen hullet etter øyebolten med egnet fugemasse, og male over slik at man ikke får vann inn i veggen og hullet ikke syns lenger.