Hvorfor bruke diagonaler?

Diagonaler er viktig for avstiving av stillaset. Et stabilt stillas gjør malingsjobben eller snekringen til en bedre opplevelse. 

STRAND STILLAS stillassystem inkluderer diagonaler for økt avstiving av stillaset. Det skal som hovedregel installeres diagonal i hvert femte fakk, og alltid minst et diagonalstag i hver etasje. Diagonaler skal monteres fortløpende. Her er det viktig at rekkverk og rammer er i lodd og vater før man strammer koblingen på diagonalen. Slik monterer du stillaset.

Dersom stillaset er korrekt montert med diagonaler, vil stillaset være stivt og stødig, noe som gir en bedre opplevelse når man arbeider i stillaset. Et stillas bygd uten diagonaler vil være merkbart mer bevegelig enn et stillas bygd med diagonaler.  Dette gir særlig utslag på høye stillaser, samt stillaser bygd med få faglengder.

Montering og demontering av stillaset føles, og er tryggere når man bruker diagonaler.